Seznam dárců

  • 96.662 Kč Souhrn darů na roušky 20.3.2020
  • Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu.
    Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.

  • Díky všem, darovali jste již celkem 96.662 Kč.

Klobouk dolů nad tím, jak nás nastalá situace semkla, ale na vavřínech usnout nelze!

Díky všem, kteří již pomohli a poslali dar dle níže uvedených pokynů. Chybí ještě jeden „pokyn“ (prosba :) !)

Kdo to ještě neudělal a udělat může – přispějte!

________________________________________________________

Doba je jaká je a není čas na dlouhé řeči, tak tedy k věci: nemocnice stále bojují s nedostatkem roušek. 

Kontaktoval nás módní návrhář Lukáš Lindner, který se svým týmem a s týmem dobrovolníků z řad přátel již od 16. 3. šije zdarma roušky pro pražské nemocnice. S nadšením jim vlastním ušili prvních cca 1000 roušek, ale pochopili, že není v jejich silách tuto pomoc pro celou naší společnost dotovat vlastními prostředky a silami donekonečna.

Rouškami už byly obdarovány Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí, Thomayerova nemocnice – odd. interny, Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK a ve „frontě“ čekají další pražské nemocnice.

Dostalo se i na mimopražské, protože pomoc dobrých lidí nezná hranic. Dalšími obdarovanými jsou: FN Plzeň (odd. kardiologie a gynekologie), FN Olomouc (kardio - chirurgická klinika), VFN klinika dět. a dorost. lékařství, FN Ostrava (dětská neurologie) atp.

K 26.3. jich tento malý tým se svými externími pomocníky expedoval

 cca (číslo neustále roste :) )

2 700!!! 

Díky všem!!! A jedeme dál!

___________________________________________________________________________

Kdo neumí šít, ani nemá obchod s látkami nebo galanterií, může přesto pomoci v tomto úžasném projektu! Zašlete jakoukoli finanční částku do veřejné sbírky:

organizace Dobrý skutek, z.s.

na účet: 500 500 5022/2010

pod variabilním symbolem: 82020015

poznámka pro příjemce: ROUŠKY PRO NEMOCNICE

I malá částka pomůže. V případě větších darů (nad 1000 Kč) můžete požádat o darovací smlouvu na e-mailové adrese dominika.morgensternova@dobryskutek.cz

 

Fotogalerie

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz