Seznam dárců

  • 3.744 Kč DMS Poznámka

    2021 - 2022

    28.4.2020
  • 107.106 Kč Souhrn darů na roušky 20.3.2020
  • Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu.
    Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.

  • Díky všem, darovali jste již celkem 110.850 Kč.

Klobouk dolů nad tím, jak nás nastalá situace semkla!

Díky všem, kteří již pomohli a poslali dar dle uvedených pokynů.
________________________________________________________

Kontaktoval nás módní návrhář Lukáš Lindner, který se svým týmem a s týmem dobrovolníků z řad přátel již od 16. 3. šije zdarma roušky pro pražské nemocnice. S nadšením jim vlastním ušili prvních cca 1000 roušek, ale pochopili, že není v jejich silách tuto pomoc pro celou naší společnost dotovat vlastními prostředky a silami donekonečna.

Rouškami už byly obdarovány Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí, Thomayerova nemocnice – odd. interny, Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK a ve „frontě“ čekají další pražské nemocnice.

Dostalo se i na mimopražské, protože pomoc dobrých lidí nezná hranic. Dalšími obdarovanými jsou: FN Plzeň (odd. kardiologie a gynekologie), FN Olomouc (kardio - chirurgická klinika), VFN klinika dět. a dorost. lékařství, FN Ostrava (dětská neurologie) atp.

Ušilo se přes 4 000 roušek,
z nichž 3 695 kusů bylo fakturováno a předáno výše jmenovaným subjektům.

Díky všem!!!

___________________________________________________________________________

V případě větších darů (nad 1000 Kč) můžete požádat o darovací smlouvu na e-mailové adrese dominika.morgensternova@dobryskutek.cz

 

Fotogalerie

Související články

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz