Narozeniny Mgr. Jiřího Mauritze, MBA

Příklady táhnou a tento je o to milejší, že byl následován velmi mladým člověkem.

Krásné je na tom i to, že při svém mládí nezapomíná na seniory. Právě ti bývají velmi často opomíjenou skupinou, přitom jim ke zlepšení kvality života stačí velmi málo.

Jiří Mauritz si jako koncového příjemce svých narozeninových darů vybral klienty Domovinka - obecně prospěšné společnosti, která se o seniory na Plzeňsku stará. 

Slovo oslavence:

"Čím více se blížily mé třicáté narozeniny, tím více jsem o svém životním jubileu přemýšlel a došel k závěru, že jedním z největších darů v našem životě, jsou lidé v naším blízkém okolí. A právě jejich přítomnost na oslavě, kterou jsem ku této příležitosti uspořádal, považuji za největší dar, který hosté oslavenci mohou dát.  Díky mé dřívější pozitivní zkušenosti s Dobrým skutkem, ke kterému mne přivedl Marian Jelínek, jsem si začal více uvědomovat potřebu podpory dobré věci, potřebu podpory lidí, kteří nemají to štěstí a nemohou si pomoci sami. Již delší dobu mne zajímalo téma mezigenerační solidarity a životní podmínky seniorů. Proto jsem neváhal a rozhodl se ku příležitosti mé oslavy uspořádat sbírku pro obecně prospěšnou společnost Domovinka, která poskytuje domácí péči seniorům, a požádat hosty, mé přátele, aby místo daru pro mne, přispěli do této sbírky a společně jsme udělali dobrý skutek.”  Jiří Mauritz

Dary prosím zasílejte na č.ú.: 500 500 5006/2010 s variabilním symbolem 82017014.

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz