Seznam dárců

Jedná se o spolky Rodiče pro děti s autismem a ProCit a chceme také podpořit organizaci Adventor. Výtěžek z Benefičního večera o Škaredé středě i sbírky na webu Dobrého skutku bude rozdělen rovným dílem mezi všechny tři organizace. Na webu Dobrého skutku je otevřená sbírka pro organizace Rodiče pro děti s autismem, z.s. a ProCit, z.s. Bude-li částka, nasbíraná na webu vyšší než zbývající výtěžek akce, bude patřičná část předána organizaci Aventor.

Finanční podpora půjde na zajištění provozu letních táborů pro děti s autismem a na rekonstrukci terapeutických prostor komunitního centra KOPEC organizace Adventor.

Většina dětí s autismem nespala mimo domov.  Prázdniny pro ně a jejich rodiče jsou nejen úlevou od školy, ale také otázkou, jak budou děti trávit léto. Pro děti bez hendikepu je nabídka prázdninových aktivit široká, ne však pro děti s autismem. Každé dítě s autismem je jiné, každé má své individuální potřeby, zvláštnosti, rituály, slabiny i přednosti a nadání.

Díky táboru mohou tyto děti strávit týden či dva mimo domov a zažít něco, co by jinak zažít nemohly. Letní pobyt dá dětem něco nového – zajímavě strávený čas mimo obvyklé prostředí, kde se mohou leccos nového naučit.  Po celou dobu je tým odborníků připraven se postarat o organizaci a pomoci každému dítěti na spektru autismu se vším, co může potřebovat.

Záměrem Adventoru je vyvíjet všestrannou podpůrnou činnost v zájmu autistické komunity. Především se jedná o poskytování a zprostředkování terapeutické a poradenské péče pro malé i velké autisty, ochranu práv autistů a jejich pečovatelů, poradenství v životních situacích, poradenství a podporu při uplatnění autistů na trhu vzdělání a práce, poskytování informací o problematice, metodickou podporu léčebných, vzdělávacích a výchovných procesů a mnoho dalšího. Komunitní centrum KOPEC je místo pro setkávání a aktivity komunity spolku Adventor, kde se nachází prostory klubu, keramické a výtvarné dílny, chráněná dílna. Tyto prostory byly vytopeny a nyní nutně potřebují rekonstrukci.

Přispět můžete pomocí tlačítka CHCI POMOCI.

Promotým Praha            Adventor, o.s.

Promotým Praha logo                         Adventor o.s. - logo

Fotogalerie

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz